Vzdělávání

Žádný učený z nebe nespadl a tak je tomu i v případě Nordic Walkingu – severské chůze. Nabízíme školení, kurzy i ukázky nordic walkingu pro kolektivy.

Školení a kurzy

Myslíme na vzdělávání a rozvoj instruktorů a proto vám nabízíme, ve spolupráci s Rekvalifikačním a vzdělávacím centrem Praha, kurzy pro cvičitele Nordic Walkingu. Garantem kurzů je Mgr. Jiří Bartošík, DiS. – autor české metodiky vzdělávání cvičitelů Nordic Walking. Kurzy jsou plně akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Bližší informace o termínech a náplni kurzů najdete v kalendáři ČKNW a přímo na stránkách kurzů, rozlišených podle místa konání na kurzy šumavské a pražské.

Přihlásit na jednotlivé termíny je opět možno vyplněním online přihlášky na stránkách Rekvalifikačního a vzdělávacího centra Praha.

Cena kurzu je 9 700 Kč.