Nordic Walking Tour 2017

Zhodnocení NW Třeboň

 

Jediné prázdninové zastavení letošního ročníku projektu Nordic Walking Tour se 29. července uskutečnilo v jihočeské Třeboni. Malebné náměstí T. G. Masaryka lemované pestrými štíty starých domů a poseté stánky trhovců přivítalo první zájemce o Nordic Walking již před devátou hodinou ranní, kdy započala oficiální registrace.

Letos, kdy se Třeboň zapojila do projektu podruhé, byly vyznačeny dvě trasy. První, úplně nová, zavedla účastníky do malebné rybniční krajiny u obce Frahelž severně od Třeboně. Druhá, dá se říci již klasická, umožnila nordikářům zdolat cestu kolem Světa ještě rychleji než slavnému cestovateli Willymu Fogovi. Ten na ni potřeboval 80 dní. My jen pár hodin.

Na každou z tras se vydaly desítky účastníků.

V 9.30 hodin vyrazili směrem k vlakové zastávce Třeboň-lázně zájemci o „frahelžskou“ trasu, kterou vedl Michal Pech spolu s instruktorkou, sympaťandou Martinou Vernerovou. V parku před staniční budovou ukázala Martina, jak správně s hůlkami chodit, jak se rozcvičit, jak se po chůzi vydýchat, uvolnit.

Při nástupu do motoráčku směr Frahelž těsně před 10.00 hodinou již převzal skupinu třeboňský fanda Nordic Walkingu Michal Pech. Účastníci se ve vlaku nestačili ani pořádně posadit, sníst svačinu a už stáli na hlavním a jediném nádraží ve Frahelži. Pozor, je to zastávka na znamení!  V tu chvíli ještě nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o nějaké mimořádné místo. Pak ale celá skupina odbočila vpravo, přešla železniční trať, most přes řeku řeku Lužnici, prošla krátký úsek vedený lužním lesem a vyhoupla se na hrázi největšího zdejšího rybníka Naděje. Všechny ty rybníky a rybníčky, oddělené mezi sebou pouze uzoučkými hrázkami, jsou jeden na druhém nalepeny jako sklíčka v mozaice.

Občas se celá ta housenka nordikářů shlukla a na pozadí hlasu rybáků, racků a volavek si poslechla krátké povídání Michala Pecha o přírodě, historii a životě Třeboňska.

Ve 12.45 jsme se po putování mezi všemi těmi zrcadly vod (Naděje, Víra, Láska, Skutek, Dobrá Vůle, Měkký, Strakatý, Rod, Horák, Fišmistr, Baštýř, Pěšák, Pražský, Překvapil a Nový u Frahelže) vrátili okruhem zpět do Frahelže, kde Míla Jelonková z odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboně provedla krátký strečink. Všechny nás pak zachránil místní hostinský, který, ač na vývěsce vyhrožoval otevřením svého podniku až v 18.00 hodin, vyvalil soudeček s pípou již ve 13.00 hodin.

To už ale skoro cinkal železniční přejezd, neklamné to znamení, že je čas se vrátit.

Skupina druhá – tedy Světáci – kterou vedla Hanka Pechová, se na cestu vydala v 10.30 hodin. Tentokrát Martina Vernerová provedla instruktáž v parku u Schwarzenberské hrobky. Všichni se pak přes Ostende, neboť tato historická pláž na jižním břehu rybníka Svět z roku 1927 se jmenuje po známém belgickém přístavním městě, vydali na zrychlenou cestu kolem Světa. Nejvýznamnějším bodem celé této trasy jsou samoty Odměny. Až sem byla třeboňská skupina kompaktní. Okolí města Třeboně je ale natolik inspirativní, že na Masarykovo náměstí se účastníci vraceli rozptýleni po menších skupinkách, ten s modrou pusou od borůvek, ten s pískem na oblečení, jiný s mokrými vlasy.

A to jsme zatím nehovořili o tom, že mnozí, aby toho stačili zažít ještě více, přijeli do města o jeden či dva dni dříve. Jiní naopak nordicwalkingovou sobotu nezakončili oficiálním ukončením akce a tombolou na Masarykově náměstí, ale např. ještě na slavnostech v pivovaru Regent a na dalších místech Třeboně a okolí.

Je zkrátka dobré vědět, že Třeboň není jen krajina cyklistů, ale najdete zde i skvělé terény pro nordikáře, podmanivou krajinu, krásnou architekturu a dechberoucí technické památky. A když se navíc sejde skvělá parta lidí, je vše povýšeno o další rozměr.

Veliké poděkování patří generálnímu partnerovi Nordic Walking Tour 2017 – Zdravotní pojišťovně Misterstva vnitra ČR za to, že se takovéto akce mohou připravit a realizovat, České unii sportu a samozřejmě Michalovi a Hance Pechové, kteří připravili pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky.

Tak za rok zase v Třeboni , můžeme slíbit za všechny účastníky, kteří se shodli na tom, že toto zastavení bylo letos absolutní „1“!

Podívejte se na naše stránky: www.nordicwalkingtour.cz , www.skoutdoor.cz a www.cknw.cz a FB

Stojí to za to!

SK Outdoor a Český klub nordic walking

 

IMG_2323IMG_2341 (1)IMG_2353IMG_2362IMG_2370IMG_2385IMG_2409IMG_7890

 

 

NW Třeboň 29.07.2017

 

PROPOZICE- Severskou chůzí letem Světem kolem Třeboně a vlakem za krásami Nadějské soustavy

 

Pořadatel: SK Outdoor z.s.

Spolupořadatel: Česká unie sportu

Termín: 29. 7. 2017

Místo registrace: Třeboň, Masarykovo náměstí

Prostor startu/cíle: Třeboň, Masarykovo náměstí

Doprava: vlastní, vlak, autobusy

Trasy:

9km – Nadějská rybniční soustava – krásná trasa po hrázích rybníků Rod, Naděje, Víra, Láska, Skutek, Dobrá vůle a další. Na tuto trasu se budeme dopravovat tam i zpět vlakem. Proto prosím dodržujte čas registrace, na který je vázán vlakový spoj

12 km – tradiční vycházka kolem rybníka Svět – kdo nešel kolem Světa, jako by
v Třeboni ani nebylJ

V cíli možnost zakoupení občerstvení, alko I nealko nápojů a slosování startovních čísel o věcné ceny

Přihlášky: nejsou nutné, případně pošlete info o účasti na e-mail gabina@cknw.cz

Startovné: 50 Kč za účastníka a start, děti do 15 let – 20 Kč

Půjčovné NW holí: 50 Kč/pár, děti – zdarma

Registrace

Kratší trasa 9km – Nadějská rybniční soustava – 9.00 – 9.30h

Odjezd vlaku směr Frahelž – ze zastávky Třeboň – Lázně 9.54h

Po vycházce odjezd vlaku z Frahelže do Třeboně 13.45h

Delší trasa 12km – kolem rybníka Svět – 9.30 – 10.30h

 

 1. července 2017, od 9:00 do 10:30 hodin na Masarykově náměstí v Třeboni

Informace:  www.nordicwalkingtour.czwww.cknw.cz, www, skoutdoor.cz

Různé:

 • účastníci startují na vlastní riziko
 • pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných událostí udělat změny v tomto rozpisu
 • o případném odvolání akce budou účastníci informováni do 25. července 2017 na internetových stránkách

 Časový harmonogram:

 • 9:00 -10:30 – registrace
 • 9:30 – odchod na vlak – skupina kratší trasa – Nadějská rybniční soustava
 • 10:30 – start delší trasa – Cesta kolem Světa
 • 14:30 – ukončení akce a tombola (slosování startovních čísel o věcné ceny)

 

 

Zhodnocení NW Kladno – Kačice 24.06.2017

 

V sobotu 24. června 2017 mezi 9 a 10.30 hodinou se začali scházet příznivci severské chůze před Kladenskou Sokolovnou, T. G. Masaryka 1391. Zde probíhala registrace účastníků vycházky, která byla poslední předprázdninová víkendová akce v rámci tohoto projektu.

Již kolem 10. hodiny ranní vyrazili první nedočkavci na 12 km dlouhou trať, která vedla z převážné části lesy, což ocenili všichni účastníci. Počasí skutečně přálo!

Po nezbytné rozcvičce a instruktáži nordic Walking se vydal více než stočlenný had na cestu následně ještě před 11. hodinou vyrážely skupinky opozdilých, vždyť nebylo kam spěchat. Některé rodinné týmy to pojaly jako celodenní výlet.

Hlavní skupinu vedla certifikovaná instruktorka Iva Černíková a doprovázela ji svým rázným výkladem a přístupem další certifikovaná instruktorka Kristina Schejbalová. Obě se lidem po trase maximálně věnovaly, i když kritika se ne vždy „nosí“, určitě je v tomto případě na místě a užitečná. Vždyť naučit účastníky správně chodit s holemi je i cílem našich vycházek.

Cestou měli účastníci možnost v Kamenných Žehrovicích využít vlakového spojení do Kačice a zkrátit si tak alespoň o kousek 12 km trasu. Někteří využili, ale většina se raději zdravě prošla kolem Turyňského rybníka, kde si mohli dát v Srbech alespoň malé osvěžení v podobě nápoje či jiného občerstvení. Po trase v Kačici byla, dá se říci, povinná zastávka na exkluzivní kačické zmrzlině 2 AD a pak už hurá k sokolovně. Zde již plápolal táborák, rozdávaly se a opékaly tradiční kačické špekáčky, točilo se pivo, limo a další dobroty a až do pozdních odpoledních hodin se hodnotila akce a plánovali se další doprovodné programy na příští rok. Nechte se překvapit, už nyní se máte na co těšit.

Velké poděkování patří partnerům akce: generálnímu partnerovi České průmyslové zdravotní pojišťovně, městu Kladno, společnosti PALABA, Sokolské župě budečské, Obci Kačice, Rádiu Relax, Kladenskému deníku, České unii sportu a dalším.

Všichni se shodli na tom, že pochod Kladno – Kačice je stejně pěkný jako Praha – Prčice a že by se tento sportovně společenský pochod mohl stát tradicí.

Rádi Vás uvidíme v hojném počtu na prázdninovém zastavení 29.7.2017 v jihočeské Třeboni.

Více informací bude zveřejněno: www.cknw.cz, www.nordicwalkingtour.cz, www.skoutdoor.cz a na FB.

Těší se na Vás zástupci CKNW

 

20170624_10073420170624_10134620170624_10221320170624_10224920170624_10232720170624_10235520170624_131210IMG_6118IMG_615720170624_131300IMG_6198IMG_6206IMG_6209IMG_6217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NW Kladno – Kačice 24.06.2017

 

Vzhůru na prázdniny s nordic walkingem – 24. 6. 2017

Základní informace/Propozice

Pořadatel: SK Outdoor, z.s.

Spolupořadatelé:  Česká unie sportu

Termín: 24. 6. 2017

Místo registrace: prostor před Sokolovnou Kladno

Prostor startu: prostor před Sokolovnou Kladno

Prostor cíle: areál Sokolovny Kačice, okr. Kladno
Doprava do prostoru startu: vlastní – parkování nejlépe v blízkém parkovišti u stanic autobusů, nám. Svobody, Tyršova ulice, parkoviště u Billy ul. Kleinerova.

Busem – stanice nám. Svobody, Kladno

Doprava zpět z Kačice:

VLAK Kačice – Kladno odjezdy: 14.03, 14.49, 16.03, 16.49

BUS Kačice – Kladno odjezdy: 15.38, 17.08

VLAK Kačice – Praha (Masarykovo nádr.) odjezdy: 14.03, 16.03, 18.03

VLAK Kačice – Rakovník odjezdy: 13.54, 14.59, 15.54, 16.59, 17.54

Trasa – 12 km –Sokolovna Kladno – Podprůhon – Engerth – Bresson Na Cimrmanském – Na Rýni – Kamenné Žehrovice vlak.nádraží – Vaňkovka – Turyňský rybník –Drvotova naučná stezka podél Záplav až k sokolovně do Kačice – zde občerstvení

Přihlášky: nejsou nutné, případně pošlete info o účasti na e-mail: gabina@cknw.cz
kontaktní tel.:  Radek Douša –739 086 447

Startovné: 50 Kč za účastníka a start, děti do 15ti let 20Kč –> V rámci startovného obdržíte drobné občerstvení na trať, pití, drobné upomínkové předměty a také registrační číslo slosovatelné v tombole!

Půjčovné NW holí: dospělá osoba 50Kč/pár, děti – ZDARMA

Registrace: 24. 6. 2017 2016 – 9 -10.30 hodin – Kladno, před Sokolovnou Kladno

Informace:  www.nordicwalkingtour.cz, www.cknw.czwww.skoutdoor.cz, www.wtc.cz,

Různé:      *     účastníci startují na vlastní riziko
*    pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných událostí udělat změny v tomto rozpisu

Časový harmonogram:

 • 09:00 –10:30 registrace
 • 10:30 – START
 • 15:00 – 15.30 ukončení akce, tombola
 • Volná zábava

Těší se na Vás tým SK Outdoor

Zhodnocení Luhačovice 03.06.2017

 

Do Pozlovic se vydaly desítky příznivců nordic walkingu z celé České republiky

Letní zastavení Nordic Walking Tour se letos již po druhé ve své historii konalo v lázňsjkém městysu Pozlovice u Luhačovic. Kdo měl zájem a čas, neváhal a dorazil za krásného letního slunného počasí v sobotu 3. června 2017 k hotelu Vega v Pozlovicích. Nad očekávání organizátorů, kteří byli velmi mile překvapeni, přišly i v horkém letním dni, kdy se teploty šplhaly nad 30 stupňů Celsia desítky příznivců nordic walkingu. Přivítali jsme  nordikáře  z Beskyd, Jeseníků, z okolí Brna, ale i Třeboně, Prahy, Středních Čech a samozřejmě s místními. Spousta účastníků z větší dálky spojila tuto akci s příjemně stráveným víkendem či prodlouženým víkendem v tomto lázeňském městě. Za skvělou přípravu, organizaci a propagaci této akce bychom chtěli v úvodu poděkovat hlavně městysu Pozlovice, místnímu aktivnímu sportovci Mirkovi Bětíkovi a instruktorkám Aleně Knapové a Kristině Schjebalové.

Od 10 hodiny se začaly u hotelu Vega registrovat desítky příznivců nordic walkingu. Úvodem všechny přivítal předseda Českého klubu nordic walking Radovan Douša. Instruktorky Alena a Kristina přítomné seznámily se značením tratí, kudy trasy povedou. A začaly velmi zajímavou a netradiční rozcvičku. Akce se zúčastnila i paní starostka Ing. Olga Tkáčová přivítala též jménem městysu Pozlovice všechny přítomné, byla velmi potěšena, že se zde akce koná a přislíbila i spolupráci a podporu v dalších ročnících. Jako správná nordikářka se aktivně zúčastnila a přítomné na trati obohatila svým výkladem o zajímavostech v okolí.

Mirek Bětík připravil nádhernou trasu v délce cca 11 km, kdy jsme se vyšplhali na nejvyšší kopec okolí Komonec, po té jsme navštívili zříceninu hradu Starý Světlov, prohlédli si krásnou lesní studánku Sojsinka a ochutnali sirný pramen. Po návratu všech účastníků následovalo zasloužené občerstvení v hotelu VEGA, výborná gulášovka a tradiční bohatá tombola, ve které vyhrál každý.

Hlavní poděkování patří generálnímu partnerovi, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, Městysu Pozlovice, hotelu VEGA za profesionální servis po celou dobu akce a dalším organizátorům akce.

Je pro nás velmi potěšující, že naše akce mají smysl a zúčastňuje se jich stále více lidí, kteří pečují o své zdraví.

Více o naleznete na www.nordicwalkingtour.cz, www.cknw.cz , www.skoutdoor.cz a FB.

Rádi Vás uvidíme na dalším velmi zajímavém zastavení 24. 6. 2017 v Kladně, které nese název Kladno – Kačice je stejně dobré jako Praha – Prčice. Sledujte weby a FB a dozvíte se o tomto zastavení více!

20170603_09413720170603_10564520170603_10573820170603_11002120170603_11003020170603_11131020170603_11323320170603_114556IMG_8983

Zhodnocení NW Brno 27.05.2017

V Brně opět počasí vyšlo jako na objednávku a okolím brněnské Líšně pochodovaly a tentokrát i pobíhaly desítky běžců a stovky příznivců nordic walkingu.

Vynikající slunná předpověď počasí se naplnila a skupinky příznivců běhu a severské chůze přicházely celé sobotní dopoledne 27. května k hotelu Velká Klajdovka v Brně Líšni. Zde kolem 9. hodiny začala registrace prvních účastníků, kteří v rámci drobo startovného obdrželi energetickou tyčinku, nápoj a drobné reklamní předměty.  Samozřejmostí byla možnost zapůjčení nebo i zakoupení nordic walkingových holí. Toto zastavení bylo zpestřené o spolupráci s Běžeckým klubem Brno (BKB), účastníci si mohli vyzkoušet jak běh v přírodě s instruktory BKB, tak nordic walking se známými certifikovanými instruktory z chodec.com Brno.  Po 10 hodině se slova ujal profík každým coulem, instruktor nordic walkingu Daniel Kotas z Brna, přítomné seznámil se správnou technikou nordic walkingu, informoval co to vůbec nordic walking je, jaké správné hole používat atd. Před půl 11 se registrovaní chodci rozdělili na dvě skupiny podle délky trasy a skupinu běžců. Kratší trasu cca 4km vedl právě Dan Kotas. Měla jsem tu čest zúčastnit se vycházky s nimi a upřímně mohu říct, že vtipnější a účinnější instruktáž a průběh procházky jsem ještě nezažila. Patří mu velký dík!! Jak pronesl trefně jeden z účastníků naší skupiny na adresu Dana Kotase: “Ten chlapec, ten se vám fakt povedl“, to hovoří za vše. Určitě si krásnou vycházku, technicky i fyzicky náročnější, v délce cca 6 km užila i druhá část registrovaných, kterou vedly instruktorky Evča a Marina. Možná jste někteří měli tu čest v sobotu dopoledne potkat nekonečného hada nadšenců s hůlkami či běžců kolem lomu Hády či na v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka. Vycházku chodců křižovaly skupinky běžců z BKB Brno a nordikáři je povzbuzovali potleskem a hlasitým pokřikem.

Po návratu čekalo na účastníky skvělé občerstvení, které připravil významný partner této akce Hotel Velká Klajdovka – gulášová polévka, grilované výborné klobásky, pivo, limo, teplé nápoje a další. Hotelu Velká Klajdovka patří velký dík! Kolem půl druhé zahájil předseda ČKNW Radek Douša tolik očekávanou tombolu. Zúčastněné děti losovaly jak o život, radost v jejich očích udělala i výhra třeba ve formě vodní bomby či bublifuku. Těm, kteří měli štěstí a vyhráli, patří gratulace, ostatním bude přát štěstěna třeba na příštích akcích NW TOUR 2017.

Po skončení akce někteří zůstali, navštívili zahrádku či pivnici zmíněného hotelu a vychutnávali si posezení s přáteli. Velké poděkování patří generálnímu partnerovi této akce: Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, hotelu Velká Klajdovka, organizátorům akce Evě a Danovi Kotasovým – chodec.com, BKB, zástupcům CKNW a partnerům akce: Česká unie sportu, Rádio Krokodýl, kancelář Brno – Zdravé město, ZOO Brno, Alpsport, a další.

Určitě se za příští rok s vámi rádi potkáme opět v Brně nebo ještě letos na dalších zastaveních NW TOUR 2017.

Více informací o celém projektu Nordic Walking Tour 2017 najdete na www.cknw.cz, www.skoutdoor.cz a www.nordicwalkingtour.cz a FB.

20170527_09202520170527_09215120170527_09452520170527_09473220170527_09490320170527_09540720170527_09542020170527_10081920170527_10223720170527_10452320170527_10455720170527_10545720170527_10563420170527_11145520170527_11150220170527_111906

NW Pozlovice-Luhačovice, 03.06.2017

 

 Nordic walking tour 2017 letos opět zavítá do Pozlovic u Luhačovic – 3.6.2017

 

Vezměte své blízké, přátele a kamarády a dorazte v sobotu 3. června 2017 do Pozlovic k hotelu VEGA. Od pátku do neděle budeme trávit tento letní víkend v tomto nádherném kraji. Samotná akce proběhne tradičně v sobotu 3.6.2017. Startovat budeme na právě od hotelu VEGA, zde bude i cíl naší vycházky. Registrace začne od 10 hodin a v 11 hodin vyrazíme na krásnou vycházku okolím Pozlovic. Kudy 11 km trasa povede, můžete vyluštit v přiložené mapce: https://mapy.cz/s/1G3if. Vycházky naplánoval místní znalec – nadšený sportovec a nordikář pan Miroslav Bětík a po celou dobu Vás budou doprovázet šikovné instruktorky Kristina a Alenka. Ty Vás před startem nebo během vycházky naučí ten správný krok, provedou instruktáž, tradiční rozcvičku a strečink.  Samozřejmě je možné zapůjčení či zakoupení nordic walkingových holí přímo na místě. Doprovodný program zpestří stánky partnerů. Po návratu zpět do cíle bude následovat tradiční bohatá tombola a pro mnohé, kteří s námi zůstanou do neděle, příjemné pokračování letního víkendu. Akce se koná pod záštitou městysu Pozlovice. Generálním partnerem je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, dalšími partnery Městys Pozlovice, hotel VEGA, WT Concept a další.

Těšíme se na viděnou v Pozlovicích

Pořadatel: Český klub Nordic Walking o.s., SK OOTDOOR z.s.

Termín: 3. června 2017

Místo registrace:  Pozlovice – Luhačovice , Hotel VEGA

Prostor startu/cíle: Pozlovice – Luhačovice , Hotel VEGA

Doprava: vlastní, vlak, autobusy

Trasa:

11 km – povede okolím Pozlovic – viz. přiložená mapka, před startem a v cíli možnost zakoupení občerstvení, alko I nealko nápojů a slosování startovních čísel o věcné ceny. Na cestu obdržíte vodu a energetickou tyčinku, doporučujeme ještě s sebou menší svačinku z vlastních zdrojů J

Přihlášky: nejsou nutné, případně pošlete info o účasti na e-mail gabina@cknw.cz

Startovné: 50 Kč za účastníka a start, děti do 15 let – 20 Kč

Půjčovné NW holí: 50 Kč/pár, děti – zdarma

Registrace

 1. června 2017, od 10:00 do 11:00 hodin u Hotelu VEGA –Pozlovice – , Luhačovice

Informace:  www.nordicwalkingtour.czwww.cknw.cz, www.skoutdoor.cz

Různé:

 • účastníci startují na vlastní riziko
 • pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných událostí udělat změny v tomto rozpisu
 • o případném odvolání akce budou účastníci informováni do 1. června 2017 na internetových stránkách

Časový harmonogram:

 • 10:00 -11:00 – registrace
 • 11:00 – start
 • 14:00 – 15:00 – ukončení pochodu
 • 00- 15.30 – tombola (slosování startovních čísel o věcné ceny)