Informace z Členského shromáždění ČKNW – 23. listopadu 2014 – Praha

  • zvolena nová Rada ČKNW ve složení: Radovan Douša (předseda), Ing. Jitka Hadová, Miroslav Levek, Eva Kotasová, DiS., RNDr. Jan Čermák
  • zhodnocení činnosti ČKNW a průběh Nordic Walking Tour 2014
  • zpráva o hospodaření
  • příprava termínů a lokalit Nordic Walking Tour 2015
  • organizační záležitosti