NWT 2014 – 3. května: Tábor

Pořadatel: Český klub Nordic Walking o.s.

Spolupořadatelé: WT Concept s.r.o., Nordic Walking Tábor o.s.

Termín: 3. května 2014

Místo registrace: Žižkovo náměstí

Prostor startu/cíle: Žižkovo náměstí

Doprava: vlastní

Trasy:

  • 7,5 km – od Žižkova náměstí směrem po zelené trase přes Klokotská alej (křížová cesta) – Pintovka lávka – odtud dále po červené trase k Vlčí důl – Vlčí důl rozcestí – odtud dále po žluté trase – NS Pintovka – přes most A. Švehly – Žižkovo náměstí

Přihlášky: nejsou nutné, případně pošlete info o účasti na e-mailovou adresu info@cknw.cz, kontaktní tel.: +420 739 086 447 – Radek Douša

Startovné: 50 Kč za účastníka a start, děti do 15 let – 20 Kč (V rámci startovného obdržíte drobné občerstvení na trať, pití, drobné upomínkové předměty a také registrační číslo slosovatelné v tombole.)

Půjčovné NW holí: 50 Kč/pár, děti – zdarma

Registrace

3. května 2014, 10:00 – 11:00 před infocentrem na Žižkově náměstí

Informace: www.nordicwalkingtour.czwww.cknw.cz a www.wtc.cz

Různé:

  • účastníci startují na vlastní riziko
  • pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných událostí udělat změny v tomto rozpisu

Časový harmonogram:

  • 10:00 – 11:00 – registrace
  • 11:00 – začátek
  • 14:00 – ukončení trasy
  • 14:30 – slosování tomboly
  • 14:45 – 16:00 – individuální ukázky ukázky chůze na náměstí a následně volná zábava, kulturní program – hlavní pódium

nwt_2014_tabor

Zhodnocení

Již čtvrtou akci v pořadí má za sebou letošní seriál Nordic Walking výletů – Nordic Walking Tour 2014, která je pořádána Českým klubem Nordic Walkingu (ČKNW).

V sobotu 3. května dopoledne se všichni zájemci o vyzkoušení si této zdraví přínosné fitness aktivity dostavili na Žižkovo náměstí v Táboře. Počasí navzdory (oproti předchozím dnům se ochladilo téměř o 15 stupňů na pouhých 5 stupňů) se dostavila na start první vlny skupinka zájemců, a tak se po krátké instruktáži a nezbytné rozcvičce a protažení vyrazilo na start cca 9 km dlouhé tratě. Hlavní instruktorka Mirka operativně přizpůsobila trať podmínkám (rozbahněný terén po dešti předchozího dne) a vyslala první skupinu s instruktorkou Jitkou po alternativní trase, která se kritickým úsekům vyhnula. První skupinka tedy vyrazila v deset hodin, druhá asi o půl hodiny později.

I když předpověď počasí hrozila vytrvalým deštěm, nakonec jsme odvážně vzdorovali jen počátečnímu mírnému mrholení a většinu dne se nám déšť naštěstí vyhnul úplně. Cesta vedla podél obou malebných břehů řeky Lužnice, zčásti i po naučné stezce, a tak jsme měli možnost se dozvědět díky informačním tabulím podél cesty řadu místních zajímavostí.

Výšlap skončil opět na Žižkově náměstí, kde se obě skupiny sešly prakticky ve stejném čase (pozdější skupina nasadila o poznání svižnější tempo). Po celou dobu na náměstí v prezentačním stanu ČKNW pobýval promrzlý realizační tým v čele s Gábinou.

Hned po doražení do cíle se předseda ČKNW – Radek Douša ujal losování tomboly (tímto patří poděkování všem partnerům táborského zastavení Tour, kteří do tomboly přispěli). Po ukončení losování pobyly ještě hloučky nadšených Nordic Walking vyznavačů na náměstí a ještě předtím, než se postupně rozprchli do místních restaurací na oběd, měli možnost si užít swingového koncertu, který probíhal na hlavním pódiu.

Táborské dostavení se velice vydařilo, počasí vydrželo a po cestě jsme se opět kromě nacvičování správné techniky a konzultování metodiky kondičního tréninku měli možnost seznámit s celou řadou zajímavých spoluchodců, takřka ze všech koutů Čech, kteří se akce účastní ať již tradičně, anebo přišli poprvé. Každopádně jsme se domluvili – na viděnou za rok a s některými případně i dříve na dalších plánovaných akcích Nordic Walking Tour 2014.

Velké poděkování patří hlavním partnerům akce: Městu Tábor a České průmyslové zdravotní pojišťovně